Kullanıcı Sözleşmesi

Bu siteyi kullanarak sohbet.net'e iletilen kişisel bilgilerin kullanılması, Sohbet.Net üzerinden kullanıcılar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Sohbet.Net hizmetlerinden yararlanan ve erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Sohbet.Net tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.

İşbu kullanım koşullarını Sohbet.Net gerektiği zaman değiştirebilir; ancak bu değişiklikler düzenli olarak sitede yayınlanacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.

Sohbet.Net sitede yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

Sözleşme Tanımları

Site: Sohbet.Net tarafından belirlenen çerçeve içerisinde çeşitli hizmetlerin ve içeriklerin sunulduğu çevrimiçi (on-line) ortamdan erişimi mümkün olan web sitesidir.
Kullanıcı: Sohbet.Net web sitesi ve sunucularına giriş yapan her gerçek ve tüzel kişidir. Bu sözleşmede kısaca "Kullanıcı” olarak anılacaklardır. Kullanıcı Sohbet.Net web sitesini hizmet alarak ya da hizmet almaksızın ziyaret eden kişidir.
Link: Sohbet.Net üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden Sohbet.Net'e dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
İçerik: Sohbet.Net'de ve/veya herhangi bir web sitesinde yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Kullanıcılık Sözleşmesi: Sohbet.Net vasıtasıyla sunulmakta olan kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Sohbet.Net arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
Kişisel Bilgi: Kullanıcı'nın elektronik posta adresi, IP adresi, Sohbet.Net'in hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, ziyaret tarihi, saati, vs. bilgilerdir.

Hizmetlerin Kapsamı

Sohbet.Net, site üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir. Site bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için kullanıcıların Sohbet.Net tarafından belirlenecek ve sitenin ilgili bölümünün içeriğinde belirtilecek özellikleri taşıması gereklidir. Sohbet.Net Bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişiklikleri sitede yayınlamasıyla yürürlüğe koymuş addedilir.

Genel Hükümler

  1. Türkiye Cumhuriyeti kurucusu olan önderimiz Mustafa Kemal ATATÜRK'e ve Türkiye Cumhuriyeti devletine karşı hakaretlerde bulunmak,
  2. İçeriği hukuka aykırı yıldırıcı, tehdit edici, hakaret niteliğinde olan, genel ahlaka aykırı, edebe aykırı, gayri ahlaki, aşağılayıcı, karalayıcı, küfürlü, lekeleyici ve benzeri her türlü bilgi ve görüş,
  3. Suç teşkil edecek veya suça teşvik edici nitelikte veya ulusal ve uluslararası kanunlara aykırı olan veya başkalarının kişisel haklarını zedeleyici, çiğneyici, hakaret edici, özel hayatlarına ve kamu haklarına tecavüz teşkil eden veya fikri mülkiyet hukuku ve ilgili diğer kanunla tarafından korunan telif hakları, patent, tasarım, ticari sır veya diğer fikri mülkiyet hakları ile bunlara ek olarak eser sahibinden izin almaksızın işleme ve derleme eser haklarına karşı ihlal ve tecavüz teşkil eden her türlü yazı, makale, resim, görüntü, fotoğraf, haber, yazılım programı veya benzeri unsurlar,
  4. Küçükleri şiddet ve cinselliğe yönelten, teşvik eden veya kanuna karşı faaliyetler hakkında eğitici bilgi veren, yasadışı silahların üretimi, nasıl yapıldığı, nasıl satıldığı hususunda bilgi veren mesajlar,
  5. Diğer kullanıcılara vermek üzere ve ticari amaçlı veya diğer başka yasal olmayan amaçlar için kullanmak üzere web sitesini kullananların şifre ve kişisel bilgilerini istemek veya almak,
  6. Virüs veya zararlı spamlar içeren veya virüs yaratan her türlü mesaj, ekleme ve yüklemeler , istenmeyen e-mail, zincirleme mektup, davetsiz toplu e-mail veya spam göndermek veya web sitesini ticari amaç için kullanmak, reklam, satış, ticari faaliyetle ilgili unsurlar taşıyan mesaj bırakma, eklemelerde bulunma veya yükleme yapmak, Yasaktır. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk kullanıcıya aittir. Kullanıcı Sohbet.Net Yönetiminin bu nedenlerle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamakla ve ödemek zorunda kalacağı idari ve cezai para cezaları dahil her türlü tazminatı Sohbet.Net’e ödemekle yükümlüdür.
  7. Yukarıda yazılı hüküm ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

Site dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Sohbet.Net'in, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, Sohbet.Net yöneticilerinin sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Sohbet.Net, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt etmemektedir.

SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI, Sohbet.Net ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI’ların SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Sohbet.Net'in doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

KULLANICI ve KULLANICI, SİTE’deki, yüklenmeye (download) ve/veya paylaşıma müsait dosya, bilgi ve belgelerin, virüslerden, wormlardan, truva atlarından, dialer programlarından spam, spyware veya bunlar gibi diğer her türlü kötü ve zarar verme amaçlı kodlardan veya materyallerden arındırılamamış olabileceğini ve bu hususlarda SİTE’nin garanti vermediğini kabul etmektedir. Bu tip kötü ve zarar verme amaçlı programların, kodların veya materyallerin önlenmesi, veri giriş – çıkışlarının doğruluğu veya herhangi bir kayıp verinin geri kazanılması için gereken tüm yazılım ve donanım ihtiyaçlarını karşılamak, bakım ve güncellemelerini yapmak tamamen KULLANICI’nın sorumluluğundadır. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyallerin sebep olabileceği, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Sohbet.Net sorumlu değildir. Bu tür kötü amaçlı programlar, kodlar veya materyaller, veri yanlışlıkları veya kayıplarından dolayı KULLANICI’nın veya üçüncü kişilerin uğrayabileceği hiçbir zarardan Sohbet.Net sorumlu değildir.

SİTE üzerinden, Sohbet.Net kendi kontrolünde olmayan ve başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve işlettiği başka web SİTElerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. SİTE üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında Sohbet.Net’in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların kendi sorumluluğundadır. Sohbet.Net bu tür link verilen web sitelerine erişimi, kendi yazılı muvafakatine bağlayabileceği gibi, Sohbet.Net’in uygun görmeyeceği linklere erişimi her zaman kesebilir.

Sohbet.Net, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya, vs. bilgiler ve SİTE’yi kullanma koşulları ile SİTE’de sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, SİTE’yi ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, SİTE’de yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. SİTE’nin kullanımı ya da SİTE’ye giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Sohbet.Net, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda ve durumunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

SİTE’yi kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla SİTE üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların, SİTE dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI, Sohbet.Net ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI’ların SİTE üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Sohbet.Net’nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur.

Sohbet.Net, SİTE üzerinden KULLANICI’lar tarafından kendisine iletilen bilgileri “Gizlilik Politikası” ve “Web Sitesi Kullanım Koşulları” hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Sohbet.Net aynı zamanda; KULLANICI'ların elektronik posta adresi, IP adresi, SİTE’nin hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. KULLANICI’lara ait kişisel bilgiler, kanunla yetkili kılınan mercilerin talebi ve aşağıda sayılan haller hariç olmak üzere gerçek ve tüzel üçüncü kişilere açıklanmayacaktır.

İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Sohbet.Net tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Sohbet.Net; Sohbet.Net hizmetleri, Sohbet.Net bilgileri, Sohbet.Net telif haklarına tâbi çalışmaları veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Sohbet.Net, SİTE’ye erişilmesi, SİTE’nin ya da SİTE’deki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Sohbet.Net, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. Bu SİTE’ye ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da SİTE’nin kullanılması ile Sohbet.Net’in, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir.

Sözleşmenin Devri

Sohbet.Net, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

Mücbir Sebepler

Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, Sohbet.Net işbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI”nı geç ifa etmekten veya ifa etmemekten dolayı yükümlü değildir. Bu ve bunun gibi durumlar, Sohbet.Net açısından, gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt addedilmeyecek veya bu durumlar için Sohbet.Net'in herhangi bir tazminat yükümlülüğü doğmayacaktır.

Uygulanacak Hukuk ve Yetki

İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICILİK SÖZLEŞMESİ”nden kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve İstanbul Mahkemeleri yetkilidir. Sohbet.Net’in, KULLANICI'nın bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

Yürürlülük ve Kabul

Bu kullanıcı sözleşmesini onaylayarak 18 yaşından büyük olduğunu teyit etmiş olur.

“İşbu “WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE KULLANICILİK SÖZLEŞMESİ”, Sohbet.Net tarafından SİTE içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar, işbu sözleşme hükümlerini SİTE’yi kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Sohbet.Net, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek SİTE üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.


Not
Sen birini kandırdığında, O aptal biri olmuyor, sen karaktersizin biri oluyorsun ve hepimiz birbirimizin kulisini biliyoruz, bu yüzden kimse kimsenin sahnesine aldanmasın.